Proiect: Angajați calificați - profesioniști pe piața muncii

Cod SMIS 2014+: 135043   NR: POCU/726/6/12/135043

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

                                                                Comunicat de presă

 

 

 

Februarie 2021

 

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE GORJ în parteneriat cu CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE HARGHITA și CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE MUREȘ implementează în perioada ianuarie 2021 – ianuarie 2023 proiectul „Angajați calificați - profesioniști pe piața muncii” în cadrul apelului POCU /726/6/12/cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulti cu un nivel scazut de calificare, si persoanele cu varsta de peste 40 de ani, din zonele rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale.

Proiectul se deruleaza pe o perioadă de 24 de luni și are o valoare totală de 4.681.537,16 LEI, din care contribuția Uniunii Europene este de 3.979.306,60 lei.

OBIECTIVE:

 • Creșterea nivelului de calificare a 604 angajați din regiunile Sud-Vest Oltenia și Centru, în special a celor cu nivel scăzut de calificare și a persoanelor cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale, prin furnizarea de programe de învățare pe tot parcursul vieții corelate cu piața muncii.
 • Sprijin pentru creșterea angajării durabile și adaptabilității la evoluțiile pieței muncii pentru 604 angajați din regiunile Sud-Vest Oltenia și Centru prin furnizarea unui program integrat de consiliere, orientare și formare profesională, în vederea obținerii de către aceștia a unei calificări/specializări/perfecționări certificate la nivel național în profesii corelate cu cerințele pieței muncii.
 • Promovarea beneficiilor FPC în rândul angajaților și întreprinderilor prin activități de informare și conștientizare, prin organizarea  unei serii de vizite la firme în cele 2 regiuni și printr-o inițiativă menită să asigure un transfer de bune practici între actori publici și privată relevanți pentru domeniul formării profesionale continue a adulților.

REZULTATE PRECONIZATE

 • 620 de angajati informati cu privire la oportunitatile de formare oferite;
 • 604 angajati din Regiunile Sud-Vest Oltenia si Centru selectati si recrutati pentru participarea la activitatile proiectului și consiliați;
 • 2 workshopuri regionale (Sud-Vest Oltenia si Centru); 1 ghid de bune practici, 300 de exemplare tiparite si distribuite;
 • 610 brosuri Egalitate de sanse/nediscriminare distribuite;
 • 27 programe de formare furnizate, respectiv:
 • 5 cursuri nivel 3 (domenii: instalatii, constructii, automatizari s.a)
 • 12 cursuri nivel 2 (domenii: Industria de prelucrare a lemnului si productia de mobila, Procesarea alimentelor si bauturilor, Industria auto si componente, Instalatii, Constructii, Textile si pielarie, Comert, s.a)
 • 1 curs nivel 1
 • 3 cursuri specializare/perfectionare (domenii: mediu, instalaii sub presiune, instalatii de ridicat, s.a.)
 • 6 cursuri de initiere in Competente informatice

 

 

Informatii suplimentare:

- Podaru Cerasela Nadia, Expert organizare evenimente Camera de Comert si Industrie Gorj, telefon 0728126141      

- Antal Bartalis Imola, Expert organizare evenimente Camera de Comert si Industrie Harghita, telefon 0740090173

- Ștef Chiralina, Expert organizare evenimente Camera de Comert si Industrie Mures, telefon 0740251989