Înfiinţări de societăţi comerciale:

ˇ         Documentul principal: tehnoredactarea Actului Constitutiv al societăţii, urmat de serviciile:

ˇ  obţinerea rezervare nume firmă;

ˇ  tehnoredactare cerere înregistrare la Registrul Comerţului;

ˇ  tehnoredactare declaraţii asociaţi;

ˇ  consultanţă şi verificare documente privind aportul la capitalul social;

ˇ  obţinere autentificare acte;

ˇ  depunerea dosarului cu documente la Registrul Comerţului, în vederea obţinerii Certificatului de înregistrare al societăţii, la Registrul Comerţului Harghita;

Modificarea structurii societăţilor comerciale: majorare, micşorare sau cesiune capital social; schimbare asociaţi; modificare denumire societate comercială; modificare sediu social sau punct de lucru; înfiinţare punct de lucru; completare sau modificare obiect de activitate. Documentul principal: tehnoredactarea Hotărârii asociaţilor şi al Actului Adiţional, urmat de serviciile:

ˇ       tehnoredactare cerere înregistrare la Registrul Comerţului;

ˇ       tehnoredactare declaraţii asociaţi;

ˇ       consultanţă şi verificare documente privind modificarea efectuată;

ˇ       tehnoredactare act constitutiv actualizat;

ˇ       obţinere autentificare acte;

ˇ       depunerea dosarului cu documente la Registrul Comerţului în vederea                 obţinerii Certificatului de menţiuni care reflectă modificarea solicitată.

Suspendarea activităţii şi dizolvarea societăţilor comerciale: 

ˇ         Documentul principal: tehnoredactarea Hotărârii asociaţilor şi al Actului Adiţional, urmat de serviciile:
 

ˇ       tehnoredactare cerere înregistrare la Registrul Comerţului;

ˇ       consultanţă şi verificare documente privind modificarea efectuată;

ˇ       obţinere autentificare acte;

ˇ       depunerea dosarului cu documente la Registrul Comerţului în vederea obţinerii Certificatului de menţiuni care reflectă modificarea solicitată.

 Relaţii suplimentare: Miercurea Ciuc B-dul Timișoarei, nr. 24-26

Tel.: 0266-371802, Fax.: 0266-371483,