Programe de finantare

Curtea de Arbitraj Comercial


Curtea de Arbitraj Comercial intern şi internaţional organizată pe lângă CCI Harghita în temeiul dispoziţiilor art.341 din Codul de procedură civilă reprezintă o instituţie cu caracter permanent care judecă litigiile patrimoniale interne şi internaţionale, născute din fapte şi acte de comerţ, dintre persoane fizice sau juridice, în condiţiile Regulamentului şi Regulilor sale de procedură arbitrală.

Această formă de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor născute din interpretarea şi executarea obligaţiilor comerciale reprezintă o alternativă la jurisdicţia tradiţională a instanţelor de drept comun şi se bazează pe promovarea principiilor de parteneriat şi celeritate, ţinând cont de uzanţele comerciale specifice aplicabile raporturilor de drept comercial intern şi internaţional.

Arbitrarea litigiilor comerciale interne şi internaţionale se realizează prin intermediul unor arbitrii specializaţi, potrivit normelor de drept sau în echitate, în funcţie de solicitarea părţilor.Starea economiei
Parteneri
4_logo_mic.jpg